Nu är rätt tid att investera i en cobot

Guider

I den moderna tillverkningsindustrin är det viktigt att ligga i framkant. Målet är alltid att göra produktionsprocessen så snabb och effektiv som möjligt utan att tumma på kvalitet eller säkerhet. I takt med att teknologin ständigt utvecklas är det därför viktigt att företagen hänger med och implementerar de senaste framstegen för att inte hamna efter.

En av de mest spännande innovationerna inom tillverknings- och produktionsindustrin är kollaborativa robotar, eller cobots som de även kallas. Tekniken har funnits i ett antal år, men tack vare ständig utveckling har den nu blivit betydligt bättre, billigare och effektivare.

Det har gjort att fler och fler företag börjat implementera tekniken i sina verksamheter, vilket gör att de som inte använder sig av cobots riskerar att hamna efter. Därför är det nu den rätta tiden att investera i kollaborativa robotar, så att du och ditt företag kan hänga med i framtidens industri.

Vad är kollaborativa robotar?

Kollaborativa robotar är en ny robotteknik som i allt större utsträckning börjat att ersätta de traditionella industrirobotarna. Den stora skillnaden med cobots är att de är utrustade med flera sensorer och kameror, vilket gör att de på ett säkert sätt kan arbeta tillsammans med och bland människor och andra robotar.

Det öppnar upp för möjligheten till samarbete mellan människor och maskin. En cobot kan med fördel användas för att assistera de mänskliga arbetarna med  till exempel tunga, repetitiva, farliga eller monotona uppgifter. På så sätt sparar företagets anställda in tid och kraft som de kan lägga på andra, viktigare uppgifter.

Varför nu är den rätta tiden att implementera cobots i verksamheten

Först och främst har tekniken utvecklats och blivit både mer sofistikerad, bättre och tillgänglig de senaste åren. Det innebär att de kollaborativa robotarna idag är mer pålitliga, anpassningsbara, billigare och därmed betydligt mer kostnadseffektiva än någonsin tidigare.

För det andra har arbetskostnaderna stigit kraftigt samtidigt som det blivit allt svårare att hitta kvalificerad arbetskraft inom tillverkningsindustrin. Här kommer cobots in som en perfekt lösning. Genom att investera i en cobot kan företaget öka produktiviteten och effektiviteten utan att behöva anställa fler personer. Den kan också hjälpa till befintliga arbetare med tunga, repeterande och farliga uppgifter som frigör dem till att fokusera på andra arbetsuppgifter.

Slutligen har cobots även en positiv inverkan på arbetsmiljön. Genom att roboten kan ta över slitsamma och monotona uppgifter så slipper företagets anställda att utföra dem. Det leder till en lättare arbetsbörda och därmed en bättre miljö för företagets anställda, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet, minskad sjukfrånvaro och lägre risk för skador och olyckor.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är cobots en spännande ny teknik som erbjuder många fördelar för företag inom produktions- och tillverkningsindustrin. Genom att använda sig av kollaborativa robotar kan företaget öka sin produktivitet, effektivitet, kvalitet och arbetsmiljö samtidigt som pengar kan sparas in på överflödig manuell arbetskraft.

I takt med att tekniken förbättrats, kostnaderna minskat och allt fler börjat implementera cobots i sin dagliga verksamhet har det blivit allt viktigare för andra att hänga med för att inte riskera att hamna efter.