Hur ska bromspedalen kännas när motorn är avstängd

Hur ska bromspedalen kännas när motorn är avstängd?

Uncategorized

Bromsarna. Något av det värsta som kan hända på motorvägen är när du trycker på bromspedalen och upptäcker att den sjunker eller går i golvet när motorn körs i hög hastighet. Denna situation är inte bara otrevlig utan också mycket farlig. Människor avråds från att köra en bil som inte har  bromsar som fungerar effektivt. 

Om du någonsin märker att bromsarna har börjat försvagas eller låter konstigt, se till att fordonet kontrolleras så snart som möjligt. Men hur ska bromspedalen kännas när motorn är avstängd?

Fungerar bromsarna när bilmotorn är avstängd?

Fungerar bilens bromsar när motorn är avstängd? Ja, bromsarna fungerar fortfarande, men de fungerar inte på samma sätt som under normala körförhållanden. Istället för att vara motorassisterade som vid normal körning kommer bromstrycket endast från det tryck du lägger på bromspedalen.

Pedalen ska alltså kännas lite lös de första gångerna du trycker på den och sedan gradvis bli hårdare när det vakuum som finns i förstärkare förbrukas.

Hur ska bromspedalen kännas när motorn är på?

Under optimala driftsförhållanden ska bromspedalen kännas fast när du trampar på den. Ju hårdare du trycker på den, desto fastare ska den kännas. När du trampar snabbt på bromsarna, som vi alla har gjort då och då för att undvika att köra in i någon bakifrån, är bromspedalen som fastast.

Här är en lista som hjälper dig att avgöra hur din bromspedal känns och vad det betyder.

  • Pedalen går till golvet – inget tryck i huvudcylindern, eller systemet kan ha en läcka.
  • Pedalen är mjuk och går längre ned än normalt – bromsvätska läcker någonstans i systemet.
  • Pedalen är extremt hård och bromsarna fungerar inte – bromsservon fungerar inte som den ska.

Det finns många saker du måste ha koll på när du äger en bil – service, däckbyten, inbetalning av trängselskatt med mera. Att se till att du tar hand om dina bromsar på rätt sätt hör till dina skyldigheter som bilägare.

Vad kan hända om du har för lite bromsvätska?

Bromsvätska spelar en viktig roll i att bromspedalen kan bibehålla en hög bromskraft. När föraren trampar på bromspedalen trycker pedalen ihop kolven i bromscylindern. Denna kompression ökar trycket i bromsledningarna vilket gör att bromsvätskepartiklarna rör sig till bromsklämman.

Vad händer om bromsservon inte fungerar?

Om bromsservon inte fungerar som den ska kan du fortfarande bromsa, men bromspedalen känns mycket tyngre och styvare.