REQUEST1

Att begära utdrag ur belastningsregistret

Uncategorized

Vad innebär det att begära utdrag ur belastningsregistret och när kan du behöva göra det? Finns det tillfällen då det inte är bra att begära utdrag digitalt utan bättre att använda sig av en blankett? Allt detta och mycket mer får du svar på här!

Om du ska börja arbeta med barn på exempelvis en skola eller förskola behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Det är för att du ska kunna visa för arbetsgivaren att du inte är tidigare straffad, åtminstone inte för en förseelse som har betydelse för ditt arbete. 

Det här systemet finns till för att skydda barn och unga. En skola eller förskola måste få vara en trygg plats, och en person som exempelvis har straffats för barnpornografibrott eller grov misshandel hör förstås inte hemma här. 

Arbete på HVB-hem

Det finns fler tillfällen då du kan behöva begära utdrag ur belastningsregistret. Ett exempel är om du söker arbete på ett så kallat HVB-hem. Det är ett hem för vård eller boende, där barn och unga kan placeras efter besvärliga omständigheter. 

Kanske fungerar inte den ordinarie familjesituationen på grund av exempelvis våld. Det kan även finnas andra faktorer, som gör att barnets eller ungdomens utveckling och hälsa riskerar att bli lidande, då ett HVB-hem kan bli aktuellt. Det finns både privatägda och offentligt ägda HVB-hem. 

En viktig roll

Att arbeta med barn och unga är ett hedersamt uppdrag. Särskilt då det handlar om barn och unga som har farit illa och som är i behov av mycket stöd, och kanske till och med vård. Det är förstås sorgligt när barn och unga i samhället far illa. 

Ibland kan det vara på grund av inblandning i gängverksamhet och ibland på grund av missbruk hos föräldrarna. Det finns förstås många anledningar till att barn och unga behöver stöd och hjälp. Oavsett om du är lärare, förskollärare eller kock på en skola, krävs det av dig att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret om du vill bli anställd.  

Den som arbetar med barn och unga vet hur viktigt det är att möta dem på riktigt. Alla lärare är inte jättebra på just detta, utan kan ibland bli hängandes framme vid katedern i tron att det bara är undervisande som är arbetsuppgiften. I själva verket är det viktigaste för barn och unga att bli mötta och uppmärksammade med sina individuella förutsättningar. 

Att vara lärare eller förskollärare är ingen enkel uppgift, då det ofta är stora barn- och ungdomsgrupper. Som lärare kan du bli en viktig förebild och som förskollärare blir du barnets anknytningsperson.

Ett krävande arbete

Lärare är också ett krävande yrke, då du varje vecka arbetar in timmar, för att kunna ha sommarlov. Att arbeta fyrtiofem timmar varje vecka, och att ha arbetsuppgifter som dessutom inkluderar kontakt med ett mycket stort antal oroliga föräldrar, kan vara kämpigt. 

Den som väljer läraryrket gör det förstås ofta utifrån en kärlek till att föra vidare kunskap och att finnas där för unga människor. Inte sällan är en god lärare den som blir den där förebilden som ett barn verkligen behöver för att växa och utvecklas. Detta särskilt om hemförhållandena är problematiska.

Vad hamnar i belastningsregistret?

Det är bara det som du faktiskt har straffats för som finns med i belastningsregistret. Det betyder alltså att om du har misstänkts för brott, eller om du för närvarande är misstänkt för ett brott, kommer detta inte att synas. 

Utdraget visar om du blivit dömd för något av följande brott: Dråp, mord, människorov, grov misshandel, alla sexualbrott och barnpornografibrott. Även grovt rån syns. Vet du med dig att du har straffats för något av detta, är det ingen större mening för dig att söka arbete inom skola, förskola, HVB-hem, annan pedagogisk verksamhet eller liknande.

Hur länge syns brott i belastningsregistret?

Den längsta tid som ett brott finns kvar i belastningsregistret är tjugo år. Om du har suttit av ett fängelsestraff kan detta då synas i upp till tjugo år efter ditt avtjänade straff. Detta kan förstås tyckas orättvist. Ska den som suttit av sitt straff ändå straffas ytterligare? 

Samhället kan te sig hårt för den som återvänder efter ett fängelsestraff, men anledningen till att uppgifter fortsätter att synas i belastningsregistret kan också ses som rimlig. Det är självklart för ett samhälle att skydda barn och unga.

Begär utdrag digitalt

Om du vill kan du begära utdrag ur belastningsregistret digitalt. Det kan vara lämpligt om du exempelvis behöver utdraget fort. Att göra så är dock inte en god idé för den med skyddad identitet. Då bör du istället fylla i en pappersblankett. Du som lever med skyddad identitet vet hur viktigt det är att inte lämna ut personuppgifter och att vara försiktig.

En bra sak att veta för dig som håller på och söker arbete, där det kan krävas ett utdrag ur belastningsregistret, är att du aldrig ska skicka med det med din arbetsansökan. Det är först då du blir erbjuden en anställning som du ska lämna in det. Utdraget är giltigt i ett år och det går utmärkt att visa det för flera arbetsgivare. Du behöver alltså inte beställa ett utdrag för varje arbete. 

Välj rätt väg för dig

Samhället skriker efter kompetenta lärare och förskollärare som har god hand med barn och ungdomar. Det är extremt viktiga yrkesroller som hjälper till att forma sunda människor med såväl kunskap som goda värderingar. Om du känner dig dragen till läraryrket och inte är straffad sedan tidigare kan det vara helt rätt väg för dig att gå. 

Samhället behöver verkligen fler goda förebilder i alla former av pedagogisk verksamhet såväl som på HVB-inrättningar. Kom ihåg att du behöver vara beredd på att begära utdrag ur belastningsregistret när du blir erbjuden ett arbete, och att du kan välja att göra det digitalt eller via en pappersblankett. Varmt lycka till med ditt arbetssökande!